Öğrencilerimizin Dikatine!

ÖNEMLİ DUYURU

SEVGİLİ ÖĞRENCİLERİMİZİN

Ders Kaydı yaparken Akdeniz Üniversitesi Ders İşlemleri, Sınav ve Başarı Değerlendirme Yönergesi’ ne uygun olarak ders seçmeleri gerekmektedir.

Özellikle 2. Ve 3. Sınıf Öğrencilerimiz

Yönergenin 8. Maddesi’nde yer alan “Devamsızlıktan kalınan derslerin, haftalık ders saatleri ile çakışması halinde, öncelikle devamsızlıktan kaldıkları dersleri almak zorundadırlar.

İlgili yarıyıl dersleri 30 AKTS ile birlikte,  yükseltme amaçlı olarak alınan, önceki yarıyıl/yılda devam koşulu yerine getirilmiş veya devamsızlıktan başarısız olunan ve daha önce almadığı dersler dâhil, alınan tüm derslerin AKTS kredilerinin toplamı her bir yarıyıl için 50 AKTS kredi değerini ve haftalık 40 ders saatini geçemez.”  İfadelerine dikkat etmelidirler.

Ayrıca Öğrencilerimiz, Bölüm Kurullarında kabul edilen ve web sitemizde ilan edilen bölüm ders programlarına göre; devamsızlıktan başarısız olunan derslerin saatleri dönem derslerinin saatleriyle çakışmayacak şekilde seçmeleri gerekmektedir.

Herhangi ders saati çakışması durumunda öncelikle devamsızlıktan kalan dersin seçilmesi, dönem dersinin silinmesi gerekmektedir.

Ekle-Sil haftasında bu durumu danışman eşliğinde düzeltmeyen öğrencilerimizin çakışan dönem dersleri danışmanı tarafından silinecektir.

0

Misyon

Fakültemizin öncelikli amacı, bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlayabilecek çağdaş, bilimsel ve kaliteli bir eğitim öğretim sağlamak suretiyle turizm sektörü için nitelikli yönetici adayları yetiştirmektir. Fakültemizin ikinci amacı, turizm alanında kaliteli, güncel ve uygulamaya dönük bilimsel ve sektörel araştırmalar yaparak turizm sektörünün gelişimine yönelik çözümler üretmektir. Fakültemiz, toplumun her kesiminde alana yönelik üretilen bilgilerin kullanılmasını ve uygulanmasını sağlamak için eğitim ve danışmanlık hizmetleri vererek toplumun gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Fakültemizin üçüncü amacı ise, projeler üreten yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde toplantılar düzenleyen, girişimci ve nitelikli turizm profesyonelleri yetiştirerek tercih edilebilirliğini arttırmaktır.

Vizyon

Turizm sektörü ve akademik alanda yetiştirdiği nitelikli bireylerin işverenler tarafından öncelikli olarak tercih edilen ve gerçekleştirdiği bilimsel çalışma ve faaliyetler ile ulusal ve uluslararası alanda adını duyuran ve alanda ön sıralarda yer alan bir eğitim öğretim kurumu olmayı öngörmektedir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Manavgat MATSO Turizm Fakültesi 07600 Manavgat/Antalya
Tel: 0 242 742 70 25
Tel: 0 242 742 70 27 (Faks)