Hakkımızda

Kuruluş Tarihi:

Bölüm Hakkında Genel Bilgi:

 Turizm Rehberliği Bölümü, Üniversitemizin vizyonu doğrultusunda, Turizm Sektörünün ihtiyacına yönelik nitelikli Turist Rehberleri yetiştirmeyi amaç edinmektedir. Bölümümüz,  Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları’nın bilincinde, ulusal kültür ve temel değerlerimize bağlı, sosyal, yenilikçi, ülkesine ve tüm insanlığa faydalı, girişimci ruhlu, sorumluluk sahibi, bilimsel araştırma ve ilkelerine bağlı, hür iradeli ve bilinçli, ulusal ve uluslararası mesleki yeterliliğe sahip, iyi şekilde yabancı dil bilen, başta ülkesinin tarihi geçmişini, kültür mozaiğini, coğrafi-doğal zenginlik ve çeşitliliğini en iyi şekilde tanıyan, sonrasında aynı şekilde dünya ülkelerini analitik yaklaşımla çözümleyen aktif ve donanımlı turist rehberleri ve yönetici adayları yetiştirilecektir.

2017/2018 Eğitim-Öğretim döneminde ilk öğrencilerini alacak olan Turizm Rehberliği Bölümü’nde öğrenim süresi, 4 Eğitim-Öğretim yılıdır. Bu süre zarfında sektörün yönelimlerine göre dizayn edilmiş ve farklı disiplinlerle harmanlanmış dersleri başarıyla tamamlayan öğrenciler mezun olmaktadırlar. Öğrencilerimiz, ilgili yönetmelikler ve mevzuat çerçevesinde, gerekli koşulları sağlayıp sınavları başarıyla geçtikten sonra, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan turist rehberi ruhsatnamesini alarak turist rehberliği yapmaya hak kazanmaktadırlar.

Bölüm Öğrenme Hedefleri: Turist Rehberliği Bölümünün temel hedefi, en az iki yabancı dili bilen, ülkemizi ve turizme konu olan dünyadaki doğal, kültürel, tarihi ve coğrafi varlıkları yerli ve yabancı turistlere en iyi şekilde tanıtacak bilgi ve donanıma sahip profesyonel turist rehberleri yetiştirmektir.

Bilimsel ve Mesleki Yeterlilikler:

Bilgi (Program Yeterlilikleri):

 • Turist Rehberliği ile ilgili yasal düzenlemeleri, mesleki hak ve yükümlülükleri bilmek.
 • Turizm ve turist rehberliği alanında temel kavramları tanımlamak.
 • En az iki yabancı dilde mesleki bilgileri aktarmak.
 • Turlarda ülkenin kültürel ve coğrafi özelliklerini ayrıntılı bir şekilde tanıtarak grup liderliği yapmak.
 • Turizm rehberliği mesleği ile ilgili olarak Türkiye’nin arkeolojik, tarihi ve coğrafi değerleri konusunda uzmanlaşmak ve ülkenin tanıtım görevini üstlenmek.
 • Turizm ve turizm mesleği ile ilgili yenilikleri takip edip, kendini geliştirmek.
 • Türkiye’deki kültürel ve doğal miras varlıklarının korunması hususunda yüksek bilinç düzeyine ulaşmak.
 • Dünya üzerindeki diğer farklı kültürleri, dinleri, uygarlıkları Türkiye’deki örneklerle harmanlayarak kullanabilmek.
 • Alternatif turizm türlerine hakim olarak sürdürülebilir turizm çerçevesinde ülke turizmine çözümler üretebilmek ve farkındalık yaratmak.
 • Eğitimi esnasında almış olduğu tüm donatılar ile bilimsel nitelikte çalışmalar yapabilmek.

Beceri (Alan Yeterlilikleri):

 • Turizm Rehberliği ile ilişkili genel turizm, tarih, sanat tarihi, arkeoloji, din, mitoloji, turizm coğrafyası, flora ve fauna, turizm pazarlaması, rehberlik meslek bilgisi, turizm mevzuatı, iletişim, işletme, yönetim ve organizasyon, ilk yardım ve sağlık bilgisi gibi alanlarında ileri düzeyde bilgi ve donanım sahibi olmak ve bu alanlarda bilimsel araştırma yöntemlerini bilmek ve uygulamak.
 • Meslek ile ilgili yasal düzenlemeleri, mesleki hak ve yükümlülükleri bilmek.
 • Rehberlik alanına giren tur organizasyonu, tur planlaması ve yönetilmesi konularında edindiği teorik bilgileri iş ortamında uygulamak
 • Meslek hayatı için gerekli olacak Yabancı dil konusunda B2 seviyesinde yazılı ve sözlü olarak iletişim kurma becerisi ve bir 2. dil bilgisine sahip olmak.

Kariyer/İstihdam Olanakları:

 • Turist rehberliği programından mezun olan öğrenciler Türkiye Seyahat Acenteleri Birliğine (TURSAB) üye olan A, B ve C grubu seyahat acentecileri, tur operatörlerinde yerel ve yurtdışına yönelik tüm turlarda tur rehberi ve otel rehberi olarak çalışmaktadırlar. Ayrıca öğrenciler, mezuniyet sonrasında Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışabilirler.

Önceki Öğrenmenin Tanınması:

 • Üst Derece Programlara Geçiş: Lisans düzeyinde Turist Rehberliği programından mezun olan öğrenciler Turizm İşletmeciliği Anabilim dalı ve farklı anabilim dallarında lisansüstü programlarına kayıt yaptırabilirler.

 

 

Misyon

Fakültemizin öncelikli amacı, bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlayabilecek çağdaş, bilimsel ve kaliteli bir eğitim öğretim sağlamak suretiyle turizm sektörü için nitelikli yönetici adayları yetiştirmektir. Fakültemizin ikinci amacı, turizm alanında kaliteli, güncel ve uygulamaya dönük bilimsel ve sektörel araştırmalar yaparak turizm sektörünün gelişimine yönelik çözümler üretmektir. Fakültemiz, toplumun her kesiminde alana yönelik üretilen bilgilerin kullanılmasını ve uygulanmasını sağlamak için eğitim ve danışmanlık hizmetleri vererek toplumun gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Fakültemizin üçüncü amacı ise, projeler üreten yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde toplantılar düzenleyen, girişimci ve nitelikli turizm profesyonelleri yetiştirerek tercih edilebilirliğini arttırmaktır.

Vizyon

Turizm sektörü ve akademik alanda yetiştirdiği nitelikli bireylerin işverenler tarafından öncelikli olarak tercih edilen ve gerçekleştirdiği bilimsel çalışma ve faaliyetler ile ulusal ve uluslararası alanda adını duyuran ve alanda ön sıralarda yer alan bir eğitim öğretim kurumu olmayı öngörmektedir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Manavgat MATSO Turizm Fakültesi 07600 Manavgat–Antalya
Tel: 0 242 742 70 25
Tel: